Regulamin

1 – POSTANOWIENIA OGÓLNE:

a. Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży przez sklep internetowy znajdujący się pod adresem www.vitaman.pl. Sklep internetowy www.vitaman.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.

b. Sklep internetowy www.vitaman.pl jest prowadzony przez firmę

MWS Maciej Zubiel NIP 7251719494 Marianów 17A 98-105 Wodzierady.

c. Adres do korespondencji:

Vitaman ul. Aleksandra 10, 93-418 Łódź

. Zakup w sklepie internetowym www.vitaman.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

d. Sprzedawca ma prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie bez pisemnego zawiadomienia o dokonanych zmianach.

e. Wszystkie produkty prezentowane na stronie www.vitaman.pl znajdują się na niej za zgodą i wiedzą właścicieli.

f. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

g. W razie jakichkolwiek wątpliwości i pytań prosimy o kontakt mailowy: info@vitaman.pl lub telefoniczny:

+ 48 697 633 582.

2 – WYSYŁKA – REALIZACJA ZAMÓWIENIA:

a. Podstawowym warunkiem realizacji dokonywanych zakupów jest prawidłowa rejestracja (podanie prawidłowych danych personalnych, adresowych, w tym adresu e-mail, na który sprzedawca będzie wysyłać potwierdzenie i numer złożonego zamówienia).

b. Wszelkie dane podane podczas rejestracji podlegają ochronie, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.

c. Dokonując zakupu w sklepie www.vitaman.pl klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu i zakresie potrzebnym dla realizacji zamówienia.

d. Wysyłka towaru następuje niezwłocznie po otrzymaniu pełnej wpłaty na poczet zamówionego towaru (cena za towar i przesyłkę) i jest realizowana w ciągu 48 godzin w dni robocze.

e. Dostawy są realizowane na terenie Polski poprzez usługi firm kurierskich: Inpost, DHL, DPD, Pocztex, UPS, Orlen paczka.

f. Kupujący jest obciążony kosztami dostawy podanymi w treści formularza zamówienia. Koszty dostawy mogą być różne w zależności od wielkości zamówienia i wyboru formy płatności.

g. W związku z promocjami ustalonymi przez sprzedawcę koszt wysyłki czasowo może ulec zmianie.

h. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w przypadku zmiany cennika usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie nie dotyczy zamówień już realizowanych.

i. Zamówienia realizowane są w dni robocze od 09:00 do 15:00.

j. Zamówienia złożone i opłacone w dni powszednie po godz. 15:00, w soboty, niedzielę oraz święta będą realizowane następnego dnia roboczego.

k. Zamówienia nieopłacone w ciągu 14 dni od daty złożenia zamówienia będą automatycznie anulowane.

l. W przypadku wystąpienia okoliczności, uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia. O zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić zamawiającego, który podejmie decyzję o dalszych losach złożonego przez niego zamówienia.

3 – SPOSOBY PŁATNOŚCI:

a. Numer konta:

Vitaman

ul. Aleksandra 10, 93-418 Łódź

08 1140 2004 0000 3202 7418 2455

b. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:

1. przelewem on-line (Przelewy24) lub przelewem bankowym – wpłata na rachunek bankowy sprzedawcy przed dostarczeniem zamówionego towaru,

2. płatność gotówką za pobraniem – przy odbiorze.

c. W tytule przelewu należy podać

„NUMER ZAMÓWIENIA”

, który klient otrzyma drogą e-mail po złożeniu zamówienia.

d. Za zakupiony towar sprzedawca wystawia paragon fiskalny.

e. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym www.vitaman.pl podane są w złotych polskich i zawierają VAT (ceny brutto). Koszty dostawy towaru podane są oddzielnie.

f. W przypadku nieodebrania przesyłki za pobraniem sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy bez konieczności wcześniejszego powiadamiania klienta do odebrania przesyłki. W takim przypadku klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów zwrotu przesyłki.

4 – REKLAMACJE:

a. Reklamacje należy przesyłać na adres:

Vitaman

ul. Aleksandra 10, 93-418 Łódź

b. W przypadku umów zawieranych z klientami, będącymi jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przez klienta przed upływem 2 lat od dnia dostawy. Klient zobowiązany jest do zawiadomienia sprzedawcy o stwierdzonej niezgodności towaru z umową w terminie 2 miesięcy od dnia stwierdzenia takiej niezgodności.

c. Sprzedawca w ciągu 14 dni ustosunkuje się do reklamacji zgłoszonej przez klienta i powiadomi o sposobie dalszego postępowania:

1. Doprowadzi towar do stanu zgodnego z umową poprzez naprawę lub wymianę na nowy towar lub

2. Zwróci pełną należność za reklamowany produkt w ciągu 14 dni.

d. W celu złożenia reklamacji klient zobowiązany jest do pobrania i wypełnienia druku reklamacji i dołączenia go do reklamowanego towaru.

5 – ZWROTY:

a. Zwroty należy przesyłać na adres:

Vitaman

ul. Aleksandra 10, 93-418 Łódź

DO POBRANIA DRUK ZWROTU

b. Klient, będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia doręczenia przedmiotu umowy.

c. W celu odstąpienia od umowy należy pobrać i wypełnić druk zwrotu i dołączyć go do zwracanego towaru na podany adres korespondencyjny.

d. W razie odstąpienia od umowy, zostaje ona uznana za nieważną, a klient zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym na adres sklepu www.vitaman.pl.

e. Klient zobowiązany jest do podania numeru konta, na który należy dokonać zwrotu należności za zakupiony towar.

f. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (koszt odesłania).

g. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

h. Zwrot towaru można dokonać również poprzez formularz dokonania zwrotu na stronie www.vitaman.pl

6 – WYMIANA:

a. Adres do wysyłki:

Vitaman

ul. Aleksandra 10, 93-418 Łódź

b. Klientowi przysługuje prawo do wymiany danego produktu na inny w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przesyłki.

c. Koszty wysyłki w dwie strony ponosi klient.

d. Odsyłany towar powinien posiadać oryginalne opakowanie i nie może nosić śladów użytkowania. W innym przypadku towar zostanie odesłany do klienta na jego koszt.

e. Wymiany prosimy wcześniej ustalać z obsługą sklepu www.vitaman.pl

7 – POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

a. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Sklepu Internetowego, w szczególności prawa autorskie do zdjęć, nazwa Sklepu, znaki towarowe Usługodawcy oraz producentów Towarów, wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy.

Zabrania się kopiowania, czy też innych form korzystania z jakichkolwiek elementów Sklepu bez zgody Usługodawcy.

Strona korzysta z plików cookie w celu prawidłowej i efektywnej realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi zgodnie z zasadami korzystania z plików cookie w naszej polityce prywatności, gdzie sprawdzisz także zasady przetwarzania przez nas twoich danych osobowych.